Vas Megyei Szakképzési Centrum

(A szolgáltató ágazatokban működő tagiskolák)

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-6.1.3-17-2018-00013

 

A kedvezményezett neve:

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

A projekt címe:

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege:

150.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. június 30.

Általános információk

Hírek, események

Dokumentumok, közlemények

Jelentkezés nyelvtanfolyamra

 

 

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

GINOP-6.1.3-17-2018-00013

 

A projekt célja, hogy a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum 1000 fő, a centrum működési területén, azaz Vas megyében élő célcsoport tag idegen nyelvi készségeit fejlessze.

 

A képzésekbe bevonható célcsoport a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság, ezen belül kiemelt célcsoport a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.

 

Az idegennyelv-tudás fejlesztésével a képzésben résztvevők munkaerő-piaci helyzete erősödik. A megvalósítás során célkitűzésünk, hogy a projekt keretében a képzésbe lépők közül minimum 750 fő idegen nyelvi képzés teljesítését igazoló tanúsítványt szerezzen. A képzések indítása előtt kialakításra kerül az egységes előzetes tudásszint mérési módszertana, mely a képzésbe lépők KER szerinti előzetes tudásának hatékony meghatározását segíti elő. Szintén egységesen kerül kialakításra a képzés során alkalmazott időközi mérési és a képzés végén alkalmazott záró tesztek kialakítása.

 

A szakképzési centrum által, valamint a megvalósításba bevont külső nyelvi képzők által lebonyolított képzések a szakképzési centrum tagintézményeiben kerülnek megvalósításra.

 

A képzésekhez kapcsolódóan megtörténik a képzésben résztvevők egy részének tanulási tevékenységet segítő mentorálása is. A felnőttképzést kiegészítő szolgáltatásként nyújtott mentorálás célja a lemorzsolódás elkerülése, illetve a lemorzsolódási arány minél alacsonyabb szinten tartása.

 

A projekt keretében további célunk, hogy a képzésben résztvevők nyelvi szintje legalább egy kimeneti szintet emelkedjen a képzésbe lépéskor mért szinthez képest. Hozzájárulva a 120 órás kontaktórás képzéseken elsajátított nyelvi készségek önálló erősítéséhez, valamint a modern információtechnológiai alkalmazások népszerűsítése érdekében a szakképzési centrum bevezeti az online kurzusok rendszerét, melyhez kapcsolódóan biztosításra kerül a szükséges tudásbázis (online tananyag) is. A képzési adatok elektronikus nyilvántartása céljából a centrum informatikai nyilvántartást vezet be.

 

Választható nyelvek: angol, német

KER szintek: A1; A2; B1; B2

 

 

 

A GINOP-6.1.3-17-2018-00013 projekt keretében

120 órás ingyenes nyelvtanfolyamra jelentkezhetnek

angol és német nyelvből,

akik legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkeznek,

és életkoruk 16-65 év közé esik.

 

Letölthető képzési tájékoztató:

Magánszemélyek számára

Cégek, gazdálkodó szervezetek számára

 

Nyári intenzív tanfolyamok!

 

Jelentkezési határidő:

A június 17-én induló tanfolyamok jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk.

A további nyári tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos

2019. július 10-ig.

 

Tervezett tanfolyamok :

2019.06.17.-2019.07.12.

2019.07.01.-2019.07.26.

2019.07.15.-2019.08.16.

egyéb (előzetes egyeztetés alapján)

 

Ősztől tervezett nyelvi képzésekre a jelentkezés folyamatos!

 

Ősztől tervezett tanfolyamok:

Heti 1x4 óra (hétköznap)

Heti 2x4 óra (hétköznap)

Heti 1x6 óra (péntek délután vagy szombat délelőtt)

 

Online jelentkezés

 

Vas Megyei Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203062

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016