Vas Megyei Szakképzési Centrum

(A szolgáltató ágazatokban működő tagiskolák)

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00039

 

A kedvezményezett neve:

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

A projekt címe:

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege:

550.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. május 31.

Általános információk

Hírek, események

Dokumentumok, közlemények

Sajtóközlemény

2018.06.19.

Jelen projektünk célja olyan szakmai fejlesztések és tevékenységek megvalósítása, amelyek a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkenését, az alap- és kulcskompetencia- fejlesztési kapacitások erősödését eredményezik. A 30 hónapos időtartamú projektben a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum mind a hat tagintézménye részt vesz. A feladatok ellátását a Centrum szinten létrehozott Projektiroda irányítja, a megvalósításba bevonjuk pedagógusainkat, szakmai munkatársainkat, illetve ahol ez indokolt, külső szakértő partnereket is.

 

A projekt kiemelt célcsoportja a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok csoportja.

 

A projekt keretében az egyéni igényeken alapuló képességek és tanulói készségek fejlesztésének érdekében a tanulói összlétszám legalább 5%-ának bevonásával tanulócsoportokat hozunk létre. Ez legalább 132 diák 22 db 4-6 fős tanulócsoportba vonását jelenti. A tanulócsoportok mellett összesen 9 db tehetséggondozó csoportot is létrehozunk.

 

A projekt időtartama alatt várhatóan 97 fő pedagógus továbbképzése valósul meg. A pedagógus-továbbképzések elősegítik pedagógusaink szakmai és módszertani fejlődését, növelik nyitottságukat, rugalmasságukat, befogadókészségüket.

 

Az intézményi szintű helyzetértékelés és cselekvési terv elkészítéséhez és megvalósításának támogatására centrum, illetve tagintézményi szintű szakértői munkacsoportokat alakítunk ki.

 

A projekt megvalósítását végigkíséri az intézkedések és eredmények folyamatos monitoringozása és minőségbiztosítása, mely külső szakmai szakértők biztosításával történik.

 

A projekt keretében egy kollégiumban kerül sor közösségi tér kialakítására, ehhez, illetve a tanulócsoportok létrehozásához eszközök, immateriális javak kerülnek beszerzésre, többek között 2 db Digitális Közösségi Alkotóműhelyt alakítunk ki. E mellett a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók munkáját segítő eszközök beszerzését is tervezzük.

 

A projektbe bevont szakmai közreműködők számára 4 alkalommal szervezünk szakmai workshopot 100-100 fő részvételével.

2019 | 03 | 27

Kiváló előadások, hasznos műhelymunkák a lemorzsolódás csökkentés érdekében

SIKERES VOLT A II. SZAKMAI WORKSHOP

 

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00039 projektjének II. workshopját 2019. március 27-én 13 órától rendeztük meg a Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.

 

 

2018 | 11 | 22

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY ÉS SZAKMAI WORKSHOP

 

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" – című GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosító számú projektjének hivatalos megnyitó rendezvényére és szakmai workshopjára került sor 2018. november 22-én a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája színháztermében.

 

 

2018 | 09 | 13

SIKERES AZ 1. MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSE

 

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" – című GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosító számú projektje keretében sikeresen teljesítette a pályázati felhívás szerinti követelményeket az 1. mérföldkőhöz (2018. június 2.) kapcsolódóan.

 

 

2018 | 06 | 13

HELYZETFELMÉRÉSI JÓ GYAKORLAT SZOMBATHELYEN

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban NSZFH) felkérésére mutattuk be a helyzetfelmérési jó gyakorlatunkat a 2018. június 6-án  megrendezett tematikus konzultáció nap keretében Budapesten.

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

2018.06.19.

Vas Megyei Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203062

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016