Felvételi tájékoztató

Barabás

Béri Balogh

Horváth Boldizsár

Kereskedelmi

Oladi

Tinódi

 Felvételi tájékoztató letöltés   A nappali tagozat képzési kínálatárólbővebben a mellékelt oldalakonés a tagiskolák honlapjain tájékozódhat az alábbi linkeken: Vas Megyei SZCBarabás György Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája Vas Megyei SZCOladi Szakképző Iskolája Vas Megyei SZCKereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma Vas Megyei SZCHorváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Vas Megyei SZCBéri Balogh Ádám Szakközépiskolája és Szakiskolája Vas Megyei SZCTinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája      

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Felvételi tájékoztató

2019/20 tanév

 

 

Cím: 9600 Sárvár, Kisfaludy u. 2/A.

Telefon, fax: 06-95-320-414

E-mail:  titkarsag@barabas-sarvar.hu

Honlap:  www.barabas-sarvar.hu

OM kód:  203063

Igazgató:  Lakatné Mester Éva

Pályaválasztási felelős: Talabér Csaba igazgató-helyettes

Nyílt nap:

 • 2018. november 27. szakgimnáziumi oktatásról
 • 2018. november 28. szakközépiskolai képzésről

 

 

A meghirdetett képzések iskolán belüli tagozatkódjai:

 

SZAKGIMNÁZIUM

 

0121 Villamosipar és elektronika

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika szakgimnáziumi ágazati oktatás; érettségi vizsgával együtt megszerezhető szakmai végzettség: 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető. Az érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus.

 

0122 Gépészet

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a (z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; gépészet szakmacsoport; gépészet szakgimnáziumi ágazati oktatás; érettségi vizsgával együtt megszerezhető szakmai végzettség:52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető. Az érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető szakképesítés: 54 523 04 Mechatronikai technikus.

 

0123 Informatika

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika szakmacsoport; informatika szakgimnáziumi ágazati oktatás; ; érettségi vizsgával együtt megszerezhető szakmai végzettség: 52 481 02 Irodai informatikus. Az érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető szakképesítés: 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető.

 

0127 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika szakgimnáziumi ágazati oktatás; érettségi vizsgával együtt megszerezhető szakmai végzettség: 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző. Az érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető szakképesítés: 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

0111 Villanyszerelő

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 34 522 04 Villanyszerelő.

 

0114 Gépi forgácsoló

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport. A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 34 521 03 Gépi forgácsoló.

 

0116 Eladó

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport. A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 34 341 01 Eladó.

 

 

A felvételi eljárás rendje

 

Az aktuális határidőket a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

A szakgimnáziumba és szakközépiskolába jelentkezhetnek: az általános iskola 8. osztályos tanulói.

 

 

Jelentkezés az iskolába

 

Az általános iskola 2019. február 18-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

A jelentkezési lapra az alábbi tagozatkódok jelölhetők:

 

Szakgimnázium

 

0121 Villamosipar és elektronika

0122 Gépészet

0123 Informatika

0127 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

 

Szakközépiskola:

 

0111 Villanyszerelő

0114 Gépi forgácsoló

0116 Eladó

 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart.

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények figyelembevételével történik a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi jegyeinek alapján.

 

 

Értesítés

 

A tanulmányi területenként elkészített ideiglenes felvételi jegyzéket 2019. március 18-án 14 órakor hozzuk nyilvánosságra az iskola bejáratánál és honlapján. Ezeknek ismeretében 2019. március 21-22. között az általános iskolában lehetőség nyílik a tanulói adatlapok módosítására. Az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.

 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2019. április 30-án postázzuk a jelentkezőknek és az általános iskoláknak, az elutasított tanulók szüleinek a jogorvoslati eljárásról szóló tájékoztatással együtt.

 

 

 

Rendkívüli felvételi eljárás

 

Azon tanulmányterületeken, ahol az általános felvételi eljárásban a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb a felvett tanuló 2019. 05. 06-17 között meg kell tartani. Egyébként 2019. 05.06.-2019.08.31. között az igazgató rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Felvételi tájékoztató

2019/20 tanév

 

 

Cím: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 13.

OM azonosító: 203063

Telephely azonosító: 005

Telefon: 94/573-142, Fax.: 94/573-143

E-mail: iskola.vasvar@gmail.com

Honlap: www.bbap-vasvar.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető: Török Sándor

Pályaválasztási felelős: Török Sándor

 

 

Iskolánkról röviden

 

Vasvár történelmi múlttal rendelkező kisváros. Középiskolai képzés 1954 óta folyik a városban, gimnáziumi, szakközépiskolai osztályokban. Legismertebb a postaforgalmi képzés, volt.

 

Jelenleg az új típusú szakközépiskolai képzésben a szociális gondozó és ápoló, valamint számítógép szerelő és karbantartó képzés folyik. A 11. év végén a szakképzést komplex szakmai vizsgával zárják a diákok.  Lehetőség van a sikeres szakmai vizsgát követően 2 év közismereti oktatás után érettségi vizsgát tenni, nappali tagozaton. A szociális gondozó és ápoló szakma jelenleg hiányszakma, így a képzésben résztvevők tanulmányi eredményeik tükrében, ösztöndíjban részesülnek. A számítógép-szerelő és karbantartó szakma is a keresett szakmák közé tartozik.

 

A szakma megszerzése után lehetőség van 2 év után érettségi vizsgát tenni, nappali tagozaton.

 

 A diákok számára tanórán kívüli programokban is van lehetőség ismeretszerzésre a szakmai napokon, kirándulásokon.

 

 

Miért érdemes iskolánkat választani?

 

1. Kis létszámú osztályok, differenciált oktatás.

2. Felzárkóztató foglalkozások mindenkinek közismereti és szakmai tantárgyakból egyaránt, akár egyéni fejlesztések is.  Fő cél az iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése.

3. A GINOP-6.2.3. pályázatban való aktív részvétel.

4. Sajátos nevelésű igényű tanulók integrált oktatása, valamint külön fejlesztő foglalkozások, amit gyógypedagógusok tartanak órarendszerben.

5. Ifjúságvédelmi felelős pedagógus és iskolai pszichológus áll a diákok és a szülők segítségére.

6. Angol, vagy német választható idegen nyelv oktatás.

7. A szociális képzésben a külső gyakorlati hely az iskola szomszédságában.

 

 

Általános információk

 

A felvételi eljárást a tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szabályozza.

 

A jelentkezési lapon meg kell adni

• az iskola OM azonosítóját: 203063,

• nevét: Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,

• a telephely azonosítóját: 005,

• valamint a választott tagozat kódját és nevét.

 

 

Tagozatkódok

 

Szakközépiskolai képzés:

 • 0513 Szociális ágazat: szociális szolgáltatások, szociális gondozó és ápoló
 • 0514 Informatika ágazat: informatika, számítógép-szerelő, karbantartó

 

A felvételi kérelmek elbírálásakor a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményeit vesszük figyelembe.

 

A rangsorolásnál elsődlegesen a következő tantárgyak eredményeit figyeljük: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz, biológia és informatika/számítástechnika

 

 

Meghirdetett képzések

 

Szakközépiskolai képzés

 

A számítógép szerelő és karbantartó (OKJ 34 523 02), valamint szociális gondozó és ápoló /hiányszakma/ (OKJ 34 762 01) szakmákban elméleti és gyakorlati oktatás párhuzamosan folyik. Mindkét szakmában a gyakorlati képzést tanulószerződés keretén belül gyakorlóhelyen szervezzük.  A képzés komplex szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsgát követően 2 év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.

 

0513 szociális gondozó és ápoló

 • szakmacsoport: szociális szolgáltatások
 • szakma neve: szociális gondozó és ápoló
 • OKJ szám: 34 762 01
 • jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség
 • képzési idő: 3 év
 • képzés vége: komplex szakmai vizsga

 

A szociális gondozó és ápoló:

 • az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok lát el,
 • felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit,
 • az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújt alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat,
 • baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújt.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: szociális gondozó, szakgondozó: szociális gondozó és ápoló, fogyatékossággal élők gondozója.

A tanulók a gyakorlati ismereteket szaktantermekben és gyakorlóhelyeken szerzik meg.

Egészségügyi– és pályaalkalmassági követelmények: szükségesek.

Felvehető létszám: 8 fő.

 

0514 számítógép-szerelő, karbantartó

 •  szakmacsoport: informatika
 • szakma neve: számítógép-szerelő, karbantartó
 • OKJ szám: 34 523 02
 • jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség
 • képzési idő: 3 év
 • képzés vége: komplex szakmai vizsga

 

A számítógép-szerelő, karbantartó képzést azoknak javasoljuk, akik szeretnének elektronikai, műszaki üzletben dolgozni. Munkája során konfigurál, hardvert optimalizál, tesztel, kiépít és beüzemel vezetékes és vezeték nélküli hálózatot, tesztprogramokat futtat, berendezést szerel fel, installálja, tesztel.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója.

Egészségügyi– és pályaalkalmassági követelmények: nincsenek.

Felvehető létszám: 8 fő.

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

 

Felvételi tájékoztató

2019/2020 tanév

 

 

9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Elérhetőségek:

• Web: http://www.hbsz.sulinet.hu

• E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

• Tel.: 94/512-930

Információt adnak:

• Sági József igazgató

• Bokor Csaba igazgatóhelyettes

• Hollósi András igazgatóhelyettes

• Unger Józsefné gyakorlati oktatás vezető

 

 

Az iskola által nyújtott képzések

 

Szakgimnáziumi osztályok

 

Kód: 0201

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)
 • Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
 • Pénzügyi termékértékesítő (OKJ 54 343 01)

Szakmacsoport: 15. Közgazdaság

Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság

Tervezett létszám: 16

Fő idegen nyelv: angol

 

Kód: 0202

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)
 • Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
 • Pénzügyi termékértékesítő (OKJ 54 343 01)

Szakmacsoport: 15. Közgazdaság

Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság

Tervezett létszám: 16

Fő idegen nyelv: német

 

Kód: 0203

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 1+4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)
 • Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
 • Pénzügyi termékértékesítő (OKJ 54 343 01)

Szakmacsoport: 15. Közgazdaság

Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság

Tervezett létszám: 22

Fő idegen nyelv: angol

Nyelvi előkészítő osztállyal

 

Kód: 0204

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 1+4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)
 • Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)
 • Pénzügyi termékértékesítő (OKJ 54 343 01)

Szakmacsoport: 15. Közgazdaság

Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság

Tervezett létszám: 12

Fő idegen nyelv: német

Nyelvi előkészítő osztállyal

 

Kód: 0205

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Irodai titkár OKJ 54 346 03

Szakmacsoport: 16. Ügyvitel

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel

Tervezett létszám: 12

Fő idegen nyelv: angol

 

Kód: 0206

Tanulmányi terület: Könyvelés és adózás - Pénzügy, bank és biztosítás

Képzési idő: 4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Irodai titkár OKJ 54 346 03

Szakmacsoport: 16. Ügyvitel

Ágazati besorolás: XXV. Ügyvitel

Tervezett létszám: 22

Fő idegen nyelv: német

 

Kód: 0207

Tanulmányi terület: Számítástechnikai képzések

Képzési idő: 4+1 év

Az érettségi vizsga után válaszható szakképesítések megnevezése:

 • Gazdasági Informatikus (OKJ 54 481 02)

Szakmacsoport: 7. Informatika

Ágazati besorolás: XIII. Informatika

Tervezett létszám: 34

Fő idegen nyelv: angol

 

A jogszabályi változások esetén az indítandó szakképesítések köre változhat.

 

 

A képzési formák jellemzői

 

A 2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) szerint kötelezően választandó vizsgatárgy a szakgimnáziumban a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A törvény szerint az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra jogosít, az érettségi vizsgával egyidejűleg a tanulók részszakképesítést igazoló szakmai vizsgabizonyítványt szerezhetnek az alábbiak szerint:

 • közgazdaság szakágazat: Pályázati-támogatási asszisztens (OKJ 52 345 06)
 • ügyvitel szakágazat: Ügyfélszolgálati ügyintéző (OKJ 52 841 02)
 • informatika szakágazat: Irodai informatikus (OKJ 52 481 02)

 

 

A felvétel követelményei

 

A jelentkező nyolcadikos tanulók számára felvételi vizsga nem lesz.

 

A felvételi döntés alapját az általános iskola 6., 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi minősítése adja a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv tantárgyakból.

 

A jelentkezési lapon minden tantárgyi rovat kitöltését kérjük.

 

Egészségügyi alkalmasság: a kezek épségét és a megjelölt szakmacsoportokhoz, szakmákhoz kötött egészségügyi feltételek meglétét kell szem előtt tartani.

 

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése:

 

Az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét:

2018. október 20.

Jelentkezési lap beérkezésének határideje:

2019. február 18.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának ideje:

2019. március 18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában:

2019. március 21-22.

A felvételről, ill. elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje:

2019. április. 30.

Beiratkozás:

2019. június 21.

 

A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek minősítése alapján rangsoroljuk. A felvételi döntés alapját az általános iskola 6., 7. osztályának év végi és 8. osztályának félévi minősítése adja a magyar nyelv és az irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv tantárgyakból.

 

Pontazonosság esetén előnyben részesül:

• a közgazdaság és informatika szakágazat négy éves képzéseinél az, akinek általános iskolai matematika osztályzata jobb;

• az ügyvitel szakágazat négy éves képzésénél az, akinek általános iskolai magyar nyelv és irodalom osztályzata jobb;

• a nyelvi előkészítős osztálynál az, akinek általános iskolai idegen nyelvi osztályzata jobb.

 

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén található. (Az igazolást - halmozottan hátrányos helyzetről - a jelentkezési lap mellé kell csatolni.)

 

A felvételi eljárás befejezését követően iskolánk igazgatója (szakmacsoportonként, kódszámonként) elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt az iskola portája melletti hirdetőtáblán kifüggesztjük, honlapunkon közzétesszük. A kifüggesztett jegyzéken a tanuló oktatási azonosító számát és a felvételi rangsorban elfoglalt helyét tüntetjük fel.

 

Tájékozódni tehát csak a tanuló oktatási azonosító számának ismeretében lehet!

 

Az alapító okiratnak megfelelően iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történhet.

 

Az enyhén mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelését-oktatását tudjuk biztosítani abban az esetben, ha a tanuló az épület szintjei között önállóan vagy szülői segítséggel képes közlekedni. Az épület akadálymentesítéséig, a szülőkkel való egyeztetést követően, egyéni elbírálás alapján tudunk fogadni tanulókat.

 

 

Egyéb információ

 

Iskolánk akkreditált ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont, tehát az elvégzett tananyag alapján a diákok helyben megszerezhetik az ECDL-bizonyítványt.

Iskolánk a Magyar Nemzeti Bank pénzügyoktatási programjának regionális mintaiskolája.

Az iskolában adottak a legkorszerűbb tárgyi, technikai feltételek (taniroda, számítógépes tantermek, nyelvi laborok, digitális táblák, multimédiás tantermek).

A sportot kedvelőknek lehetőséget biztosítunk testedzésre: az iskolában a konditeremben, télen az ausztriai sítáborban, nyáron a balatoni sporttáborban.

A tanulmányi munkában kiemelkedő diákok a nyári tehetséggondozó táborban gyarapíthatják ismereteiket a Balatonnál.

 

Ha szeretnél bekerülni a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába, célszerű a jelentkezési lapodon több osztályunkat, ágazatunkat is megjelölni, az adatlapodon pedig az első helyekre iskolánk képzéseit beírni.

 

Szeretettel várunk iskolánkba!

 

 

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

Felvételi tájékoztató

2019/20 tanév

 

 

Cím: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.

OM azonosító: 203063

Intézményi azonosító: 181203

Telefon: 94/312-375, 94/506-094

E-mail: iskola@keri-szhely.sulinet.hu

Honlap: www.keri-szhely.sulinet.hu

 

 

1921-ben alapított iskolánk a megye és a város kereskedelmi, vendéglátói és idegenforgalmi képzésének bázisiskolája volt a múltban és a jelenben egyaránt. Megújult intézményünk jelentős tradíciókkal rendelkezik az idegen nyelvi oktatásban és a gyakorlat orientált szakképzésben.

 

Szakgimnáziumi osztályainkban két idegen nyelvet tanítunk. Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz és francia.

 

Gyakorlat orientált szakképzésünket évek óta a kamara által ösztönzött duális formában szervezzük. Az iskolában folyó elméleti oktatást több mint kilencven vállalkozásnál folyó gyakorlati képzés teszi teljessé. Az idegen nyelvi oktatás és a gyakorlati képzés összekapcsolására jó lehetőséget kínálnak a külföldi szakmai gyakorlatok Németországban, Olaszországban és Ausztriában.

 

 

 

 

2019/2020. tanévben induló osztályok

 

SZAKGIMNÁZIUM

 

 • 0311 Két tanítási nyelvű német-magyar - Turisztika ágazat (1+4+1 év)
 • 0312 Két tanítási nyelvű angol-magyar - Kereskedelem ágazat (1+4+1 év)
 • 0313 Vendéglátóipar ágazat (4+1 év)
 • 0314 Kereskedelem ágazat (4+1 év)

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

 • 0321 Szakács (3+2 év)
 • 0322 Pincér (3+2 év)
 • 0323 Cukrász (3+2 év)
 • 0324 Eladó (3+2 év)

 

Felvételi elbírálás:

A tanulók rangsorát valamennyi osztályban az általános iskola 7. év végi és 8. félévi érdemjegyei alapján állítjuk össze.

Preferált tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. (2 x 5 x 5 = 50 pont). Az így elért pontszámok szerint rangsoroljuk a tanulókat.

 

Kollégiumi elhelyezést minden rászoruló tanuló részére tudunk biztosítani az iskolával egy épületben található 200 fős koedukált kollégiumunkban.

 

 

1+4+1 ÉVES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

Ezeket a képzési formákat azoknak az idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk, akik alapfokú nyelvismerettel rendelkeznek a célnyelvből. Az 5. év végén tanulóink kétnyelvű érettségi vizsgát tesznek. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány bizonyos feltételek teljesítése esetén államilag elismert felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával egyenértékű.

 

Két tanítási nyelvű német – magyar osztály   Turisztika ágazat

Tagozatkód: 0311

A kezdő (9. kny) évfolyamon a német célnyelvet magas óraszámban (18 óra) tanítjuk. A második évfolyamtól a közismereti oktatással párhuzamosan tanulóink megismerkednek a turisztika ágazat szakmai tantárgyaival is. Német célnyelven tanulják a célnyelvi civilizáció és a turisztikai szakmai tantárgyak közül a szállodaiparhoz fűződő tárgyakat.

Tanulóink az ötödik év végén a gimnáziumival egyenértékű, a szállodai recepciós (OKJ 52 812 01) szakképesítést is magába foglaló szakgimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnak. Az érettségi vizsga után ez az osztály – a korábban tanult ágazati szakmai ismeretek beszámításával – egy év alatt turisztikai szervező, értékesítő (OKJ 54 812 03) képesítést szerezhet.

 

Két tanítási nyelvű angol – magyar osztály  Kereskedelem ágazat

Tagozatkód: 0312

A kezdő (9. kny) évfolyamon az angol célnyelvet magas óraszámban (18 óra) tanítjuk. A következő évfolyamtól a közismereti oktatással párhuzamosan tanulóink megismerkednek a kereskedelem ágazat szakmai tantárgyaival is. Angol célnyelven tanulják a célnyelvi civilizáció, kereskedelem-marketing szakmai tantárgyak közül az értékesítéshez fűződő tárgyakat.

Az ötödik év végén megszerzett – a gimnáziumival egyenértékű - szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány a kereskedelem területén jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosító szakmai képesítést is tartalmaz. Az érettségi vizsga után ez az osztály – a korábban tanult ágazati szakmai ismeretek beszámításával – egy év alatt kereskedelmi képviselő (OKJ 54 341 02) vagy kereskedő (OKJ 54 341 01) képesítést szerezhet.

 

 

4+1 ÉVES SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

A közismereti oktatás mellett az adott ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanítjuk. A természettudományos tantárgyak közül a biológiát, kémiát és fizikát komplex természettudományos tantárgy váltja fel, amit csak a 9. évfolyamon tanulnak. Tanulóink német és angol idegen nyelvek közül választhatnak.

A 10. és 11. évfolyam végén 140 órás összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 

Vendéglátóipari osztály

Tagozatkód: 0313

A 9. évfolyamtól a közismereti oktatással párhuzamosan tanulóink megismerkednek a vendéglátóipar szakmai tantárgyaival is. Diákjaink a negyedik év végén a gimnáziumival egyenértékű, a pincér (OKJ 34 811 03) a szakképesítést is magába foglaló szakgimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnak.

Az érettségi vizsga után ez az osztály – a korábban tanult ágazati szakmai ismeretek beszámításával – egy év alatt vendéglátásszervező (OKJ 54 811 01) képesítést szerezhet.

 

Kereskedelemi osztály

Tagozatkód: 0314

A 9. évfolyamtól a közismereti oktatással párhuzamosan tanulóink megismerkednek a kereskedelem szakmai tantárgyaival is. Tanulóink a negyedik év végén a gimnáziumival egyenértékű, az eladó (OKJ 34 341 01) szakképesítést is magába foglaló szakgimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnak.

Az érettségi vizsga után ez az osztály – a korábban tanult ágazati szakmai ismeretek beszámításával – egy év alatt szerezhet kereskedelmi képviselő (OKJ 54 341 02) vagy kereskedő (OKJ 54 341 01) képesítést.

 

 

3+2 ÉVES SZAKKÖZÉISKOLAI KÉPZÉS

 

A szakács (OKJ 34 811 04), pincér (OKJ 34 811 03), cukrász (OKJ 34 811 01) és eladó (OKJ 34 341 01) szakmákban az elméleti felkészítést az iskolában, a gyakorlati képzést pedig külső gyakorlóhelyeken biztosítjuk tanulószerződéssel. A képzés kompetencia alapú, moduláris rendszerű, amely komplex szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsgát követően 2 év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.

 

A felvételhez szakmai-egészségügyi alkalmasság, ill. minden vendéglátós szakma esetében pályaalkalmasság is szükséges!

 

Valamennyi osztályunkban összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

Felvételi vizsga nincs.

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók pontszámításának szabályai: ha a tanulót a felvételi elbírálásnál számításba vett tantárgyak valamelyikéből az általános iskolában osztályzattal nem értékelték, a felvételi pontszámát arányosítással számítjuk ki.

 

 

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Felvételi tájékoztató

2019/2020 tanév

 

 

Az iskola címe: 9700 Szombathely, Simon István u. 2-6.

OM azonosító: 203063

Tel.: 94-314-351

Fax: 94-314-351

tagintézmény-vezető: Sipos László

e-mail: sipos.laszlo@oladi.szombathely.hu; siposlaszlo.oladi@gmail.com; titkarsag.oladi@gmail.com

honlap: http://oladi.sulinet.hu/

Nyílt nap: 2018.12.07. 09:00.

 

 

Induló képzéseink a 2019/2020. tanévben

 

Szakgimnáziumi osztályok

 

Kód: 0402

Ágazati besorolás: XXX. Szépészet

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: férfi fodrász - borbély

Szakképesítés a 13. évfolyam után: fodrász

Szakképesítés ráépülés (14. évfolyam): nincs

Tervezett létszám: 30 fő.

 

Kód: 0403

Ágazati besorolás: XXX. Szépészet

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: szépségtanácsadó

Szakképesítés a 13. évfolyam után: kozmetikus

Szakképesítés ráépülés (14. évfolyam): nincs

Tervezett létszám: 30 fő.

 

Kód: 0404

Ágazati besorolás: XVII. Könnyűipar

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: könnyűipari gyártáselőkészítő

Szakképesítés a 13. évfolyam után: ruhaipari technikus

Szakképesítés ráépülés (14. évfolyam): nincs

Tervezett létszám: 16 fő.

 

Kód: 0406

Ágazati besorolás: XXXVII. Sport

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: regeneráló balneoterápiás masszőr

Szakképesítés a 13. évfolyam után: fitness-wellness instruktor

Szakképesítés ráépülés (14. évfolyam): nincs

Tervezett létszám: 32 fő.

 

Kód: 0408

Ágazati besorolás:IV. Pedagógia

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: óvodai dajka

Szakképesítés a 13. évfolyam után: gyógypedagógiai segítő munkatárs

Szakképesítés ráépülés (14. évfolyam): nincs

Tervezett létszám: 16 fő.

 

 

 

Szakközépiskolai osztályok

 

Kód: 0407

Tanulmányi terület: Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

Szakképesítés megnevezése: női szabó

Szakmacsoport: könnyűipar

Képzési idő: 3 év

Tervezett létszám: 16 fő.

 

Kód: 0409

Tanulmányi terület: Szociális munka és tanácsadás

Szakképesítés megnevezése: szociális gondozó és ápoló

Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

Képzési idő: 3 év

Tervezett létszám: 16 fő.

 

 

Idegen nyelvet az angol és a német nyelv közül választhatnak a tanulók.

 

Az intézmény fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül azokat, akiknek a fogyatékossága az iskolában oktatott szakmákkal összeegyeztethető:

 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő)
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő.

 

Az iskolánkba felvett diákok részére kollégiumi férőhelyet a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma biztosít.

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Iskolánk, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1986 óta működik Szombathelyen, az Oladi lakótelepen. Szakmai profilja a könnyűipar, a szépészet és a szociális ágazat. A piaci igényeknek megfelelően bizonyítva tantestületünk innovatív képességeit új képzéseket kínálunk a 2019/2020. tanévtől a sport és pedagógia ágazatokban.

 

A középső épületegység helyiségei, a kivételesen nagyméretű tornaterem jól felszerelt sportszertárral, a felújított szabadtéri sportpályák, a műfüves focipálya, a tanuszoda, a könyvtár, büfé, klubtermek és a színházterem mind a tanulók színvonalas tanulmányi munkáját és hasznos szabadidő eltöltését szolgálják.

 

A szakközépiskolai képzésbe jelentkező tanulók számára két szakmát kínálunk, további öt szakma alapozása kezdődhet meg a szakgimnáziumi keretek kötött, valamit az érettségi után hozzánk jelentkező tanulók is számos képzési forma közül választhatnak.

 

Iskolánk történetében nem ritka, hogy valaki akár 7-8 évet is eltölt az iskola falai közt, mert az érettségi és a szakmai bizonyítvány megszerzése után több szakmát is szerezhet nálunk. A második szakma megszerzésére a felnőttoktatás keretei között ingyenesen nyílik lehetőség intézményünkben.

 

Az iskolában az angol és a német nyelv tanulása közül választhatnak a diákok.

 

A STYL Rt. falai között található ruhaipari tanműhelyben tetszetős termékek készülnek, diákjaink varrják a Savaria Történelmi Karnevál jelmezeinek jelentős részét. A Teleki Szalon a méretes ruhaipari képzést szolgálja.

 

Az iskola tanulói évről évre szépen szerepelnek az országos tanulmányi versenyeken. Fodrász és kozmetikus tanulóink az országos és regionális versenyeken kiemelkedő sikereket érnek el, az egészségügyi képzés tanulói szintén lelkes résztvevői minden, a szakmában indított megmérettetésnek.

 

Hagyománnyá váltak az egészségnevelési, környezetnevelési, helytörténeti és kulturális témákban megrendezett projektnapok, illetve a szakmai nap. Az utóbbi években nyertes pályázatainknak köszönhetően szakszolgáltatást tudunk biztosítani tanulóinknak, még színesebbé tudjuk tenni az iskolai életet. A DKA labor a XXI. századi technikát jeleníti meg intézményünkben, a szemléltető robotok pedig diákjaink kreativitását fejlesztik.

 

SZAKGIMNÁZIUM

 

A szakgimnázium első négy évfolyama elsősorban az érettségire készít fel, de emellett már a szakmai alapozó képzés is megkezdődik. A négy évfolyam alatt a tanulók már konkrét gyakorlati és elméleti felkészítésben részesülnek a választott szakma kívánalmai alapján. Ennek megfelelően a szépészet, az egészségügy, a könnyűipar, a sport illetve a pedagógia ágazat követelményeit kezdik el elsajátítani. A választott ágazat ismeretanyagából szakmai vizsgát tesznek, mellék-szakképesítést szereznek és a 12. évfolyam végén OKJ bizonyítvánnyal rendelkeznek.

 

Az iskola legnépszerűbb képzési formája az általános iskolából jelentkezők körében a szépészet ágazatban indított szakgimnáziumi képzés, amiben a sikeres érettségi vizsga után fodrász illetve kozmetikus szakmát választhatják a tanulóink. A könnyűipar iránt érdeklődők a ruhaipari technikus szakmát sajátíthatják el egy évvel rövidebb képzési idővel. Ez a szakma hiány szakképesítés.

 

Iskolánkban ÚJ képzési területként kívánjuk bevezetni a sport szakgimnáziumi képzést, azoknak a tanulóknak, akik a középiskolai tanulmányaik mellett sportolni is szeretnének. Ők az érettségi mellett regeneráló balneoterápiás masszőr OKJ végzettséget kapnak, mely után plusz egy év tanulmányi idővel fitness-wellness instruktor képesítést szerezhetnek.

 

Szintén ÚJ és régiónkban egyedülállóként kínáljuk a pedagógia ágazat óvodai dajka képzését, melyet az érettségivel együtt kapnak meg tanulóink, majd egy év alatt gyógypedagógiai segítő munkatárs képesítést szerezhetnek.

 

Fontos tudni, hogy azoknak a tanulóknak, akik iskolánkban a 9-12. évfolyamon az alapozó szakmai tantárgyakat már elsajátítják, és az érettségivel szakmai vizsgát tesznek, egy évvel rövidül a szakmai képzés első fázisa, hiszen a 13. évfolyam tananyagát ők a 9-12. évfolyamon elosztva már megtanulják. Így válik lehetővé, hogy 1 év szakképző évfolyam alatt megszerezzék a végső szakmai bizonyítványt.

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

 

A szakközépiskolai osztályokban 3 éves női szabó és szociális gondozó és ápoló képzés folyik.

 

Mindkét szakma hiányszakma, ezért kiemelten támogatott. Tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a tanulók (tanulmányi eredménytől függően 10.000 – 35.000 Ft/hó).

 

A tanulóknak a szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőségük nyílik 2 év alatt az érettségi bizonyítvány megszerzésére mind nappali, mind esti munkarendben.

 

Képzéseinkre felvételi vizsga nincs.

 

A jelentkezőkkel a végleges felvételi sorrend kialakítása előtt felvételi szakmai elbeszélgetést tartunk.

 

A tanulók felvételénél az általános iskolai 7. évfolyam tanév végi, illetve a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredményeit vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és rajz (0402, 0403, 0404, 0407 belső kódú képzések), illetve magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és biológia (0406, 0408 és 0409 belső kódú képzések) tantárgyból.

 

A felmentéseket tartalmazó határozatokat kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

 

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK

 

Az érettségi utáni szakképzésben mindenki számára lehetőséget kínálunk fodrász, kozmetikus, fogtechnikus gyakornok, illetve fogtechnikus, fitness-wellness instruktor, gyógypedagógiai segítő munkatárs, valamint ruhaipari technikus szakma megszerzésére.

 

Az érettségi utáni képzések esetén felvételi vizsga nincs, a felvétel a jelentkezés sorrendjében történik. A fodrász, kozmetikus és fogtechnikus gyakornok és fogtechnikus szakmák esetén a jelentkezőnek kell gyakorlati oktatási helyről gondoskodni, (tanulószerződést kötni a gyakorlati képző hellyel) és ezt jelentkezéskor egy fogadó nyilatkozattal igazolni.

 

Az egyes képzésekről és azok szakmai tartalmáról részletesebb tájékoztatás az iskola honlapján található: http://oladi.sulinet.hu

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája

 

Felvételi tájékoztató

2019/2020 tanév

 

 

Az iskola címe:

 • Székhely: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.
 • Telephely: 9737 Bük, Eötvös u. 1-3.

OM azonosító: 203063

Igazgató: Hevér Mihályné

Telefon/fax: 95/320-115

E-mail: titkarsag@sarvaritinodi.hu

Honlap:  www.sarvaritinodi.hu

 

 

Iskolánk 67 éves, kínálata mindenkor rugalmasan alkalmazkodott az igényekhez, valamint a törvényi előírásokhoz.

 

Tevékenységünk sokszínű: nappali rendszerű négy évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés, érettségizettek számára szakképzés, továbbá esti rendszerű felnőttoktatás, felnőttképzés.

 

Érdeklődés és képességek szerint differenciálunk.

 

Évek óta több mint 500 tanulónk van, a diákok fele vidékről bejáró. Esztétikusan kialakított környezetben, jó hangulatú közösségekben dolgozunk, szabadidős programok és sportolási lehetőségek színesítik az oktatást.

 

Iskolánk vállalja, hogy felkészíti diákjait az emelt szintű érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, fizika és biológia tantárgyakból, a középszintű érettségi vizsgára a kötelező vizsgatárgyakon túl informatikából, kémiából, földrajzból. A közismereti érettségi vizsgatárgyak mellett felkészítünk a szakmai ágazati érettségi vizsgára turisztika ismeretek és vendéglátóipar ismeretek vizsgatárgyakból. Amennyiben igény van további tantárgyakból érettségire való felkészítésre, azt a létszámtól és a rendelkezésre álló óraszámtól függően biztosítjuk.

 

Iskolánk regisztrált tehetségpont. A tehetséggondozáshoz szakköröket, a hátránykompenzáláshoz korrepetálásokat szervezünk.

 

A gimnazista tanulóknak a 10. évfolyamtól lehetőségük van az „Utazás & Turizmus” akkreditált érettségi tantárgy választására.

 

Oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményének figyelembevételével.

 

Iskolánk ECL és ORIGÓ nyelvvizsgahely.

 

A felvételi eljáráshoz a hozott pontok számítása a magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz tantárgyakból a 7. évfolyam végén, illetve a 8. évfolyam félévekor elért érdemjegyek alapján történik.

 

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2019.03.18.

A felvételről szóló értesítés megküldése: 2019.04.30.  

 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Felkészítés az egyetemi továbbtanulásra

 

A tanulmányi területet jelölő egyedi kódok:

 • 0601 emelt szintű oktatás matematika és angol nyelv tantárgyból (14 fő)
 • 0602 emelt szintű oktatás biológia és angol nyelv tantárgyból (14 fő)
 • 0603 emelt szintű oktatás angol nyelv és német nyelv tantárgyból (28 fő)

 

Az emelt szintű képzésekhez a felvételi rangsor a hozott pontok és

a felvételi vizsga eredménye alapján készül, az általános tantervű képzéshez felvételi vizsga nincs.

 

Felvételi vizsga az egységes felvételi követelmények szerint.

 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019.01.19. 10 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019.01.24. 14 óra

A vizsgára jelentkezés határideje: 2018.12.07.

Értesítés az eredményről: 2019.02.07.

 

Sajátos nevelési igényű tanulóknál a felvételi vizsgát a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján szervezzük meg.

 

9.A OSZTÁLY – általános tantervű

0601 kód

A felvételi rangsort a hozott pont határozza meg.

 

9.A OSZTÁLY – reál

0602 kód

A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett felvételi vizsga eredménye (40%), illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (10%) határozza meg.

 

9.B OSZTÁLY - idegen nyelvi

0603 kód

A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (10%), illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (40%) határozza meg.

 

Mindkét gimnáziumi osztályban kezdő és haladó csoportban tanítjuk az angol és a német nyelvet.

 

A 11. évfolyamtól fakultációs tantárgyak választási lehetősége adott.

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS – SÁRVÁR

 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Szakgimnázium – 4+1 éves képzés

 

A tanulmányi területet jelölő egyedi kódok:

 • 0604 turisztika - ágazati oktatás (26 fő)
 • 0605 vendéglátóipar - ágazati oktatás (26 fő)

 

A felvételi rangsor a hozott pontok alapján készül.

 

9.C OSZTÁLY - TURISZTIKA ágazat

0604 kód

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a szállodai recepciós szakképesítés szerezhető meg. Két idegen nyelv (angol és német nyelv) tanulása kötelező.

 

Az érettségi vizsga kilépési pont, diákjaink más irányban is továbbtanulhatnak (pl. felsőoktatás) vagy

1 év múlva:

kimenet: turisztikai szervező, értékesítő

 

 

9.D OSZTÁLY - VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat

0605 kód

 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a pincér szakképesítés szerezhető meg.

 

Az érettségi vizsga kilépési pont, diákjaink más irányban is továbbtanulhatnak (pl. felsőoktatás) vagy

1 év múlva:

kimenet: vendéglátásszervező

 

A szakképzéshez helyben rendelkezésre áll tankonyha, tanétterem, taniroda és demonstrációs terem, a nyári szakmai gyakorlatot az iskola szervezi.

 

1/13. OSZTÁLYOK

Gimnáziumban érettségizettek két év alatt nappali tagozaton szakképzési évfolyamok elvégzésével a következő szakképesítéseket szerezhetik meg:

Sárváron:

 • idegenvezető,
 • turisztikai szervező, értékesítő,
 • vendéglátásszervező

Bükön:

 • cukrász,
 • pincér,
 • szakács

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS – BÜK

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

 

Szakközépiskola – 3+2 éves képzés.

 

A tanulmányi területet jelölő egyedi kódok:

 • 0606 cukrász (16 fő)
 • 0607 pincér (16 fő)
 • 0608 szakács (16 fő)

A felvételi rangsor a hozott pontok alapján készül.

 

Kétéves érettségire felkészítő képzés a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum többi tagiskolájában folyik.

 

1/9. OSZTÁLYOK cukrász, pincér, szakács

0606 vagy 0607 vagy 0608 kód

 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

A vendéglátóipar a nemzetgazdaság húzóágazata, jól képzett szakembereket igényel. Iskolánkat gyakorlatorientált, magas színvonalú képzés, családias légkör, diákbarát munkaszervezés jellemzi.

A szakképzéshez korszerű tankonyha, tanétterem áll rendelkezésre.

Az eredményes vizsgához szükséges szakmai gyakorlat megszerzése – a 9. évfolyam végén sikeresen teljesített szintvizsga után – a vendéglátásban elismert külső gyakorlóhelyeken tanulószerződéssel történik.

 

 

Tinódi – Hagyományos rendezvényeink

 

Tinódi Kupa atlétikai verseny, karácsonyi ünnepség, Tinódi ünnepség, Diákírók, diákköltők találkozója, Öregdiákok találkozója, gólyabál, szalagavatók, ballagás, diáknap, farsangi bál, sítábor, túratábor, ifjúsági találkozók, osztálykirándulások, színházlátogatások.

 

Tinódi – Választható foglalkozások

 

szakkörök, énekkar, önképzőkörök, táncoktatás, gépjárművezetői tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam

 

Tinódi – Sportolási lehetőségek

 

diáksport-egyesület, tömegsport

labdajátékok (kézilabda fiú/leány, kosárlabda fiú, röplabda fiú/leány, labdarúgás fiú/leány), atlétika, torna (érettségi felkészítő), aerobik, tenisz, falmászás, teke, úszásoktatás

 

Vas Megyei Szakképzési Centrum

(A szolgáltató ágazatokban működő tagiskolák)

Vas Megyei Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203062

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016