Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

 

 

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY ÉS SZAKMAI WORKSHOP

 

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése" című, GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosító számú projektjének hivatalos megnyitó rendezvényére és szakmai workshopjára került sor 2018. november 22-én a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Színháztermében.

 

A rendezvényt Rettegi Attila főigazgató úr nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket, kiemelten Lőrincz Krisztiánt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektjének szakmai vezetőjét.

 

Rettegi Attila főigazgató úr elmondta, hogy a projekt célkitűzése országos szinten a diákok lemorzsolódásának 10% alá csökkentése, azonban hangsúlyozta, hogy a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményeiben ettől jobb az arány, mindösszesen 7,48%, ezt a mutatót szeretnék 5,9%-ra csökkenteni.

 

Ezt követően Kiss-Bauer Szilvia projektmenedzser mutatta be a programban rejlő lehetőségeket, majd Lőrincz Krisztián „A GINOP-6.2.2 Kiemelt projekt bemutatása, kapcsolódása a GINOP-6.2.3 projekthez” címmel tartott előadást.

 

A továbbiakban szakmai workshop keretében kaptak gyakorlati segítséget a projektben résztvevő kollégák és az együttműködő partnerek – pedagógusok, ifjúságvédelmi felelősök, tanulócsoport vezetők, tehetséggondozó csoportvezetők, pszichológusok, tagiskolai koordinátorok és tevékenységvezetők, pályaorientációs felelősök – a korai iskolaelhagyás megelőzésére azzal, hogy speciális területek szakemberei osztották meg tudásukat és gyakorlati tapasztalataikat a témában.

 

Tóthné Oláh Katalin klinikai gyermekpszichológus és családterapeuta a „Megérteni, csökkenteni – gondolatok a fiatalok iskolaelhagyásáról” témájú előadásában a lemorzsolódás egyéni pszichológiai okait, a prevenció lehetséges módjait, valamint az iskola, mint szociális háttér szerepét mutatta be.

 

Viszked Csaba szakvizsgázott, okleveles szociális munkás, ifjúságvédelmi felelős (SZOSZSZC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) „Ifjúságvédelem újragondolva” címmel adott tájékoztatást az ifjúságvédelem jogszabályi kereteiről, a közreműködő szakemberek és szervezetek feladatairól, a társadalom folyamatos változásaiból adódó újabban felmerülő problémákról.

 

Kránitzné Réthy Anna, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat központvezetője „Új lehetőség! – Szociális segítők az iskolákban” címmel a jelenlegi szociális rendszert és egy újonnan létrejövő szociális hálózatot mutatott be.

A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, több, mint 100 résztvevő jelenlétével. A színvonalas, tartalmas előadásokat, egy jó hangulatú, kötetlen szakmai beszélgetésekre lehetőséget biztosító állófogadás zárta.

 

(Vargáné Krug Ágnes – SZOSZSZC)

 

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203063

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016