Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

 

 

Kiváló előadások, hasznos műhelymunkák a lemorzsolódás csökkentés érdekében

Sikereres volt a II. szakmai workhsop

 

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00039 projektjének II. workshopját 2019. március 27-én 13 órától rendeztük meg a Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.

 

A workshop keretében a novemberben megrendezett első workshophoz kapcsolódva további szakmai segítséget kívántunk nyújtani a projektben résztvevő kollégák, valamint a projektben velünk szorosan együttműködő szakmai partnerek és más érdeklődők számára a korai iskolaelhagyás megelőzésében a gyakorlati munkát segítő előadásokkal és műhelymunkákkal. Ezeknek keretében a résztvevők a sajátos nevelési igény, a stresszkezelés, relaxáció, a tanulást és teljesítményt akadályozó tényezők, az iskolai zaklatás, a konfliktuskezelés, az élménypedagógia, a tanórai magatartási problémák, valamint a lelki egészség témáiban tájékozódhattak az adott területen jártas szakemberek segítségével.

 

A rendezvényt Birosz Pál, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte a rendezvény jelentőségét a projekt folyamatában.

 

Az első előadást Horváthné dr. Szöllősy Ilona címzetes főiskolai docens, iskolai pszichológus tartotta Lelki egészségünk címmel. Előadásában kiemelte a lelki egészség jelentőségét az ember egészségének megőrzése, illetve visszaállítása szempontjából. Bemutatta összetevőit, kiemelve a stresszkezelés fontosságát, lehetőségeit. Felhívta a figyelmet a társas kapcsolatok és szükség esetén a megfelelő szakember igénybevételének fontosságára pszichés problémák esetén.

 

Simonné Janzsó Tünde gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú oktatásban címmel tartotta meg prezentációját. A hallgatók figyelmét Az állatok iskolája című mese elmondásával ragadta meg. Ezután a különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportjairól, a sajátos nevelési igény megjelenési formáiról, a felismerési és fejlesztési lehetőségekről osztotta meg gondolatait, példáit.

 

Dr. Kúti Zsuzsanna PhD kutatótanár Diákok koncentrációképességének javítása fronthatások idején témájú kutatási programját mutatta be. A program célja a tanulók frontérzékenységének felmérése, a frontérzékenyek teljesítőképességének javítása érdekében előadások tartása és egy tájékoztató füzet létrehozása volt. A kutatást a szakképzési centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában végezte. Az előadó bemutatta a kutatási program folyamatát, eredményeit és az elkészült brossurát, ami segítséget ad az érintetteknek a fronthatások csökkentéhez vizsgahelyzetekben, dolgozatíráskor is. Ezzel is hozzájárul az oktatás eredményesebbé tételéhez.

 

Az előadások után kis csoportos műhelymunkák zajlottak hat témában hat helyszínen. Az 1. szekció témája a Magatartási problémák és kezelésük a tanórán volt. A szekciót Tóthné Oláh Katalin klinikai gyermekpszichológus és családterapeuta vezette. A műhelymunka esetmegbeszélés jellegű volt.  Az előzetesen összegyűjtött témajavaslatok alapján felmerült problémák a szabálykövetés, motiváció, határok, jogok, kötelességek témaköreibe tartoztak.  Az adott esetek lehetséges elemzési szempontjait, a problémamegelőzési és -kezelési lehetőségeit beszélték át a résztvevők.

 

A 2. szekció, melyet Erős Viktória pszichológus vezetett, a Stresszkezelés, szorongásoldás, relaxáció a gyakorlatban címmel a workshop egyik kiemelt témáját, a stresszkezelés és szorongásoldás technikáinak alaposabb megismerését tűzte ki célul.  A projektben résztvevő és más kollégák tapasztalatai alapján a szorongásos tünetek, a hibás megküzdési módok, a szorongásoldó technikák hiánya komoly problémát jelent a fiatalok körében. A műhelyfoglalkozás során a pedagógusok gyakorlati segítséget kaptak ahhoz, hogy tudják segíteni diákjaikat a hatékony stresszkezelésben, a különböző szorongásoldó technikák elsajátításában.

 

A 3. szekció témája és címe Tanulási technikák középiskolásoknak volt. A szekciót Rein Gabriella pszichológus vezette. A műhelymunka célja a középiskolások számára használható tanulási technikák, jó gyakorlatok átadása volt a velük foglalkozó pedagógusoknak, továbbá a tapasztalatcsere és a saját élmény lehetőségét is biztosította számukra. Szó esett a tanulási motiváció fontosságáról, a kudarcok okának felderítési módszereiről. A résztvevők kipróbálhattak a diákok körében is használható fejlesztő játékokat, átbeszélték a tanulási stílusok témáját, a tanulás 5 lépcsős modelljét és a digitalizáció kérdéseit is.

 

Élménypedagógia a közösségépítés és a bűnmegelőzés szolgálatában címmel zajlott a 4. szekcióban a munka. A foglalkozást Némethné Ódor Edit mesterpedagógus és Németh Andrea címzetes rendőr őrnagy vezette. A műhelymunka programját három tevékenységrész alkotta: A foglalkozás első felében a résztvevők a módszer lényegéről hallottak rövid előadást. Ebből megismerték a konstruktív pedagógia és a bűnmegelőzés összefüggéseit is. Ezt követően egy személyiségtesztet töltöttek ki, majd a jellemző személyiségjegyek azonosítása következett. A műhelymunka befejező része a tapasztalati tanulás fázisa volt. Ezt játékos formában bonyolították le, melyet egyéni és csoportos reflexió követett.

 

Az 5. szekció a korunkban egyre többtanulási kudarcot okozó témáról szólt Aktivitás- és figyelemzavar a gyakorlatban címmel. A műhelymunkát Tóthné Pintér Burus Adél gyógypedagógus és középiskolai tanár irányította. Ennek első részében a figyelem jellemzőiről, majd a figyelem és a magatartás zavarairól kaphattak új információkat a pedagógusok. Ezután megoldottak egy figyelmet mérő tesztet, majd figyelemkoncentrációs játékot játszottak. A foglalkozás végén minden kolléga kapott egy szakmai anyagokat tartalmazó dossziét, melyet a szekcióvezető állított össze.

 

A 6. szekciót, melynek címe Iskolai zaklatás és konfliktuskezelés volt, Orosz Júlia pszichológus vezette. A műhelymunka során az iskolában és iskolán kívül tanulók között megjelenő zaklatási helyzeteket, ezek okait, megelőzési és kezelési lehetőségeit, a resztoratív konfliktuskezelés lépéseit, a gyakorlatban tapasztalt helyzetekre adaptálás lehetőségeit dolgozták fel a jelenlévők a szekcióvezető segítségével.

 

A rendezvény végén állófogadáson oszthatták meg tapasztalataikat a résztvevők. A workshop nagy érdeklődés mellett zajlott, több mint  110 résztvevő volt jelen. A szakképzési centrum dolgozóin kívül a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ és a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthon és Általános Iskola munkatársai is képviseltették magukat.

 

(Retteginé Kajtár Éva szakmai vezető)

 

 

 

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203063

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016